TTB-UDEK 5 Eylül 2009 Toplantısı

Sayın Meslektaşlarımız,

5-Eylül 2009 Cumartesi günü programını ekte sunduğumuz TTB-UDEK toplantısında, sabah oturumlarında tam gün yasası ve eylem planları konuşulmuştur. Avukat Ziynet Özçelik, “TAM GÜN” YASA TASARISI  Hekimlere Ne Getiriyor? başlıklı konuşmasında  tasarı ile hekimlere ne tür çalışma sınırlamaları getirildiği, sabit döner sermaye ödemelerinin nasıl olacağı, mesai dışı çalışmalarda ek ödemelerin nasıl yapılacağı, tasarının emekli maaşlarında artış yapıp yapmayacağı gibi  konularda bilgiler vermiştir.

Hekimlerin, tasarının tam olarak neleri içerdiğini bilmedikleri ve hekimleri nasıl olumsuz etkileyeceğinin farkında olmadığı bildirildi. Önümüzdeki döneme ilişkin ortak eylem planı olarak, 16 Eylül 2009 tarihine kadar hukuksal itiraz sürecinin başlatılmasına karar verildi. 

Öğleden sonra ise 18 Temmuz Cumartesi günü Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Tıpta ve Dişhekimliği’nde Uzmanlık Yönetmeliği ve hukuksal açıdan yapılabilecekler tartışıldı.

Tüm uzmanlık derneklerinin ortak görüşleri olarak ; uzmanlık eğitim sürelerinin Avrupa Birliği Direktifi ve UEMS tarafından önerilen sürelerin minimali kabul edilerek azaltılmasının sakıncaları, yan dallarla ilgili sertifikasyon problemleri (yayın kriterleri, çalışma süreleri ve nitelikleri,.. vs) , yan dal eğitimlerinde eğitimin standardize edilmesinin ve  yan dallara ait mecburi hizmet uygulama şekillerinin (kimlere ne kadar süre..vs) nasıl olması gerektiği belirtildi.

Aşağıda belirtilen 11 kişilik üye sayısı ile 94 alana yönelik “Uzmanlık Dalları Eğitim ve Müfredat Kurulları”  kurularak, yan dal eğitim ve müfredat komisyonları ortak yan dallarda kurumsal düzeyde programların ortaklaştırılmasını sağlamaya yönelik çalışmalar yapacağı bildirilmiştir. Bu komisyonlar aynı zamanda “Algoloji” gibi yan dallarda meslektaşlarımız tarafından Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne sunulan başvuru dosyalarını inceleyerek sonuca kavuşturacaklardır.

a)      Genel Müdür veya bu yönetmelikte belirtilen eğitim sorumlusu niteliğine sahip olanlardan görevlendirilecek bir kişi,
b)      Eğitim Araştırma Hastanesinden Bakanlığın seçeceği dört kişi,
c)      Tıp Fakültesinden YÖK’ün seçeceği dört kişi,
d)      Gülhane Askeri Tıp Akademisi ve Fakültesinin seçeceği bir kişi,
e)      Türk Tabipleri Birliği’nin seçeceği bir kişiden oluşan toplam  11 kişi.

Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI