Temsilcilik Yönergesi

Temsilci Olabilme Koşulları

 1. T.FTR Uzman Hekimleri Derneğinin kayıtlı üyesi olan FTR uzman hekimlerinden seçilir.
 2. Temsilcilik için ,kişinin gönüllü isteği ve merkez yönetim kurulunun kararı gereklidir.
 3. Temsilci adayı bulunduğu şehirde en az bir yıldır ikamet ediyor olmalıdır.
 4. Temsilci adayının merkez yönetim kuruluna vereceği belgeler:
  • Gönüllü olduğunu bildirir dilekçe
  • Kimlik fotokopisi
  • İkametgah kağıdı
  • İki adet vesikalık fotoğraf
  • İşi ve iş yeri adresi
  • İletişim bilgileri

Temsilcinin Görev ve yetkileri

 1. Bulunduğu il / bölge de TFTR Uzman Hekimleri Derneğini temsil eder.
 2. Dernekler Kanuna ve dernek tüzüğü hükümlerine uygun olarak hareket eder. Merkez yönetim kuruluna karşı sorumludur.Ancak dernekler kanunu, dernek tüzüğü ve yasalara aykırı her türlü davranış, söylem ve işlemlerden şahsen sorumludur.
 3. En az altı ayda bir merkez yönetim kuruluna bulunduğu il / bölgedeki mesleki faaliyetlerle ilgili yazılı bilgi verir.
 4. Merkez yönetim kurulu tarafından meslektaşlara duyurulmak üzere verilen bilgileri iletir.
 5. Mesleki konularda merkez yönetim kuruluna öneri ve tekliflerde bulunabilir, merkez yönetim kurulu tarafından istenen konularda , ildeki meslektaşların da katkısı ile görüş bildirir.
 6. Merkez yönetim kurulunun daveti ile onun toplantılarına katılır.
 7. Bulunduğu il / bölgedeki meslektaşlarımızın iletişim ve adres bilgilerini belirleyerek kayıt altına alır.
 8. Gelen / giden evrak defteri, meslektaşlarımızın iletişim bilgi defteri tutar.

Süre

Temsilcilik süresi bir yıldır.Çıkma ve çıkarılma gibi işlem yapılmayan temsilcinin süresi otomatik olarak bir yıl daha uzatılmış sayılır.

Temsilcilikten Çıkma

Taraflar bir ay önceden haber verme koşulu ile temsilciliğe son verilebilir.

Çıkarılma

 1. Dernek kararlarına uymamak, derneğin amacına ve tüzük hükümlerine aykırı harekette bulunmak
 2. Dernek ve dernek yöneticilerinin onurunu kırıcı, onlara suç isnat edici ya da dernek çalışmalarını baltalayıcı çalışmalarda bulunulması
 3. Dernek adına,merkez yönetim kurulunun izni olmadan beyanatta bulunulması, derneğin adını kullanarak siyasi partilerden herhangi birisinin yarar ve zararına faaliyette bulunulması ya da dernek içinde ayrılık yaratılması ya da olaylara sebebiyet verilmesi gibi halleri belirlenen temsilciler merkez yöneti kurulu kararı ile temsilcilikten çıkarılır.
Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI