Tarihçe

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği, 24.07.1996 tarihinde 26 kurucu üye ile Ankara'da bir meslek derneği olarak kurulmuştur.

Derneğimizin amacı; ülkemizde tüm FTR uzman doktorlarını bir çatı altında toplamak, iletişim kurarak birlikteliği sağlamak ve branşımız ile ilgili sorunlarımızın çözülmesine yönelik çalışmalar yapmaktır. Derneğimiz kurulduğu günden itibaren, gündemde olan konularda araştırmalar yapmış, mesleki sorunlarımıza çözümler getirmeye çalışmış, görev ve sorumluluk bilinci ile az zamanda branşımız adına çok önemli gelişmeler kaydetmiştir.

Derneğimiz, zaman zaman FTR alanında çalışan diğer dernek yönetim kurullarını davet ederek, dernekler arası iletişim ve uzlaşmayı sağlamaya, aynı zamanda diğer tıp branşları ve diğer meslek grupları ile olan ilişkilerimizde güçlü olabilmemiz için tüm FTR hekimlerini bir araya getirmeye çalışmıştır.

1997 yılında ilk defa derneğimiz tarafından mesleki dayanışma ve iletişim toplantıları düzenlenmiş ve bu toplantılara Türkiye'den tüm FTR anabilim dalı öğretim üyeleri, devlet ve sigorta hastaneleri şef, şef yardımcıları ve uzmanları davet edilmişlerdir. Uzmanlık eğitiminin önemli eksiği olan Board çalışmaları, uzmanlık eğitiminin standardizasyonu, Tıpta Uzmanlık Tüzüğü, UEMS ve UDKK temsilci seçimleri çalışmaları, Devlet Planlama Teşkilatı 5 yıllık kalkınma planı komisyon çalışmaları sürdürülmüş ve raporlar hazırlanmıştır. Bu raporlar özellikle TTB, Sağlık Bakanlığı, Özürlüler İdaresi ve YÖK gibi ilgili kurumlara temsilcilerimiz aracılığıyla sunulmuştur.

Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI