Amaç

FTR konusunda faaliyet gösteren hekim ve diğer sağlık personelinin öğrenim, eğitim ve çalışmalarına katkıda bulunmak

Üyelerinin mesleki şeref ve haysiyetleriyle özlük haklarını korumak ve geliştirmek

FTR konusunda bilimsel araştırmalar yapmak, yenilik ve yayınları takip etmek, toplantılar düzenlemek, yayınlar yapmak, ve benzeri amaçlar taşıyan ulusal ve uluslararası kuruluşlarla işbirliği yapmak

Toplumdaki bireylerin bedensel, ruhsal ve sosyal sağlığını korumak veya tekrar kazandırmak amacıyla bu alanda faaliyet gösteren tıp doktoru, rehabilitasyon ve sağlık personelinin, öğrenim, eğitim ve çalışmalarına katkıda bulunmak

Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI