KONGRE DESTEK

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMAN HEKİMLERİ DERNEĞİ
ÖDÜL VE DESTEK PROGRAMLARINA İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

AMAÇ: Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Bilimsel Araştırmaları Destekleme Ödülleri, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon (FTR) biliminin gelişmesi, FTR alanını ilgilendiren ulusal sağlık sorunlarının çözümlenmesi ve üyelerinin ulusal ve uluslararası platformda söz sahibi olması için yapılan bilimsel araştırmaları teşvik etmek amacıyla verilir.

 • Uluslararası Kongre Katılım Desteği

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği üyelerince yapılmış olan bilimsel çalışmaların FTR branşı ile ilgili uluslararası kongrelerde sözel olarak sunulmasını özendirmek ve bu tür bilimsel etkinliklere aktif katılım için yapılacak harcamaların bir kısmını karşılamak üzere sunulan destek projeleridir.

 • Yönetim kurulu, her yılın başında o yıl içinde kaç kişiye kongre katılım desteği vereceğini, destek verilecek kongreler ve bunlara ayrılacak kontenjanları, verilecek desteğin miktarını ve koşullarını belirler ve ilan eder.
 • Bu projeler sununun yapılacağı kongre tarihinden en az 3 ay önce dernek yönetim kuruluna sunulmalıdır.
 • Uluslararası Kongre Desteği gidiş-dönüş uçak, kongre kayıt ve konaklama masraflarını içerir.
 • Başvurular bir dilekçe ve başvuru formu eksiksiz doldurarak Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Genel Merkezine yapılmalıdır. Başvuruda kongrenin duyuru kapak örneği, çalışmanın özeti, sözel sunum olarak kabul edildiğine ilişkin yazı, birden fazla araştırmacının katılımıyla hazırlanmış bildiriler için yapılan bireysel başvuruda diğer araştırmacıların imzalı onaylarını gösterir belge, bilimsel özgeçmişi ve yayın listesi yer almalı, bir başka kuruluştan destek alınmadığını özellikle belirtilmelidir.
 • Uluslararası Kongre Desteği alan çalışmacılar kongre bitiminden sonraki 15 gün içerisinde kongre program kitabından bildirinin sunulduğu oturumun, kongre özet kitabından bildiri özetinin ve katılım belgesinin birer fotokopisini Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Genel Merkezine iletmekle yükümlüdür.
 • Ulusal Kongre Katılım Destek projeleri:

Ulusal FTR toplantılarına aktif katılımı özendirmek amacıyla uygulanan özel bir projedir. Nitelikli bilimsel çalışmalarını FTR branşı ile ilgili ulusal kongrelerde sunmak isteyen Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği üyelerine, kongre kayıt ve konaklama desteği verilmesi amaçlanmaktadır. Yönetim kurulu, bir yıl öncesinden düzenlemekte olduğu ulusal FTR kongresinde kaç kişiye katılım desteği vereceğini ve koşullarını belirleyip ilan eder. Kongre katılım destek projesi başvuruları, ulusal kongre bildiri başvuruları ile birlikte Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Genel Merkezine yapılır.

  • Başvurular Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu tarafından oluşturulacak 3 kişilik bir "seçici kurul" tarafından değerlendirilir. Seçici Kurul desteklenmesi uygun görülen dosyaları belirler ve yönetim kuruluna sunar.
  • Yönetim Kurulunun o yıl belirlerdiği başvuru koşullarına ek olarak, sunulan bildirinin niteliği ve başvuruyu yapanın bilimsel nitelikleri değerlendirilir. Bu değerlendirmeler ışığında desteklenecek katılımcılara karar verilir.
  • Başvuran kişiye katılım desteği verilip verilmeyeceği, ilgili kongre başlama tarihinden en az 1 ay öncesinde ilgiliye duyurulur.
  • Bu destekten daha önce yararlanmamış olanlar ve bildirilerde ilk yazar olanlar öncelikli olarak kabul edilir.
Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI