Tıpta Uzmanlık EğitimiYönetmeliği-Klinik Nörofizyoloji yan dalı

Değerli meslektaşlarımız

En son 2002 tarihinde yayımlanan Tıpta Uzmanlık Tüzüğü revize edilerek  18 Temmuz 2009 tarihinde Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği olarak resmi gazetede yayımlanmıştır.

2002 yılından beri FTR  uzmanlık eğitimi ile ilgili haklarımız :

-Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği tarafından yan dallar ile ilgili olarak  Danıştay da açarak kazandığımız mahkeme’nin  kararları

-Alanımızı TTB de temsil etme yetkisine sahip diğer derneklerle birlikte hazırlanarak Sağlık Bakanlığına sunulan  yazılı raporlar

-Sağlık Bakanlığının oluşturduğu Eğitim ve Müfredat komisyonu(2003 ve 2006) ve Eğitim ve Araştırma hastanelerinin Klinik Şeflerinden oluşturulan çekirdek eğitim ve müfredat ve asistan karnesi  komisyonu(2007)

-Alanımız Yeterlik Kurulu’nun Üniversite ve Klinik şefleri geniş  katılımıyla oluşturarak hazırlayıp gerektikçe yenilediği çekirdek eğitim ve müfredat programı ve asistan karnesi

 –Ankara merkezli derneklerimizin yönetim kurulu üyeleri ve kamuda önemli görevler sürdürmekte olan meslektaşlarımızla birlikte Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğü ;YÖK ve  TTB yetkilileri nezdinde sürdürülen çok sayıdaki görüşmeler ile korunmaya ve kazanımlar sağlanmaya çalışılmıştır.

Yenilenen bu yönetmelik ile FTR uzmanlık süresi diğer dahili branşlar gibi 4 yıl olarak belirlenmiştir.FTR alanına yan dal  olarak Algoloji ve Romatoloji  hakkı tanınmıştır.Kanunen ana dal olan  ve 4 yıllık bir uzmanlık eğitimi gerektiren Spor Hekimliği aynı zamanda yan dal olamadığı için FTR uzman hekimlerine  TUS sonrası 2 yıllık bir eğitimle hak olarak tanınmıştır.Bütün bu yeniliklerin branşımıza hayırlı olmasını dileriz.

Ancak bu yönetmelik incelendiğinde Klinik Nörofizyoloji yan dalının sadece nöroloji uzman hekimlerine  hak olarak verildiği ortaya çıkmıştır. Derneğimiz bu konuyla ilgili süreci   araştırdığında aşağıdaki bilgilere ulaşmıştır.

Nöroloji  ve FTR uzman hekimleri tarafından kurulan  ‘’ Klinik nörofizyoloji EMG-EEG Derneği’’   Aralık 2008 tarihinde ‘’Klinik Nörofizyoloji ‘nin yan dal olarak oluşturulmasını  yazılı bir teklif dosyası ile  Sağlık Bakanlığına sunmuştur. İlgili derneğin teklif yazısında bu yan dalın  sadece Nöroloji alanına hak olarak tanınması istenince dernek  içindeki FTR uzman hekimi meslektaşlarımız duruma itiraz etmiştir.Bu itirazlar üzerine ‘’ Klinik nörofizyoloji EMG-EEG Derneği’’    sunulan teklifi değiştirerek Klinik Nörofizyoloji yan dalının hem FTR hem de Nöroloji uzman hekimlerine hak olarak tanınması için yeni bir yazılı teklif dosyasını Sağlık Bakanlığı Sağlık Eğitimi Genel Müdürlüğüne göndermiştir.Bu teklif dosyalarına ulaşılarak  ekli belgelerde sizlere sunulmuştur.

Ancak 18 Temmuz 2009 da yayımlanan Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliğiyle ilgili olarak  yıllardır devam eden  hazırlık sürecinde  Sağlık Bakanlığı’nın hazırlayarak  TTB –Üniversite –Eğitim ve Araştırma Hastanelerine  gönderdiği ve bilimsel görüş ve öneri istediği ön   taslaklarda son ana kadar Klinik Nörofizyoloji  yan dal adı zikredilmemiştir.

Başından beri ‘’ Klinik nörofizyoloji EMG-EEG Derneği’’    tarafından sürdürüldüğü öğrenilen  bu çalışmalarda bilinmeyen bir neden veya etkiyle Sağlık Bakanlığı  yönetmelik hazırlık taslaklarında yer almayan bir yan dal oluşturmuş ve ‘’Elektrofizyoloji’’ alanında tıp branşları arasında  var olan bilimsel dengeleri bozarak  bu yan dalı sadece nöroloji branşına hak olarak vermiştir.

Meydana gelen bu durum Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği Yönetim Kurulu  tarafından bilimsel ve hukuksal açıdan değerlendirilmiş ve mesleğimizin hak kayıplarını önlemek üzere hukuksal süreç başlatılmıştır.

Bu konuyla ilgili olarak başlattığımız hukuksal süreçte FTR alanına yardımcı olacak her türlü görüş öneri ve katkılarınızı derneğimiz web sitesi (www.tsprm.org) adresine iletmeniz bizleri memnun edecektir.

Saygılarımızla

Türkiye FTR Uzman Hekimleri Derneği

Yönetim Kurulu Adına

Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI