Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla T.C. Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle oluşturulan Ulusal Kalp Sağlığı Politikası’na ilişkin haber ve kaynaklar

 Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla T.C. Sağlık Bakanlığı’nın desteğiyle oluşturulan Ulusal Kalp Sağlığı Politikası’na ilişkin haber ve kaynakları aşağıdadır.

*       Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi amacı ve sözleşmenin imzalanmasına Sağlık Bakanlığı kapsamında öncülük eden diğer derneklerin katılımıyla gerçekleşen toplantının haberine http://www.tkd.org.tr/pages.asp?pg=354 sayfasından

*       Sözleşmenin içeriğine ve Lüksenburg Bildirgesine http://www.tkd.org.tr/pages.asp?pg=351 sayfasından

*       Sağlık Bakanlığı’nın Ulusal Kal Sağlığı Politikasına İlişkin dokümanına ve politikayla ilgili Başkanım ve Genel Sekreterimin yazısına http://www.tkd.org.tr/pages.asp?pg=276 sayfasından

*       Avrupa Kalp Sağlığı Sözleşmesi’nin imzalanmasıyla Sağlık Bakanlığı’nca kurulan Temel Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü içinde Sağlığı Teşvik Daire Başkanlığı ve Bulaşıcı Olmayan Hastalıklar ve Kronik Durumlar Daire Başkanlığı hakkında bilgi ve Türkiye Kalp ve Damar Hastalıklarını Önleme ve Kontrol Programı, Risk Faktörlerine Yönelik Stratejik Plan ve Eylem Planı’na ise http://www.tkd.org.tr/pages.asp?pg=132 sayfasından ulaşabilirisiniz.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI