2019 - 2022 Raporları

 

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON

UZMAN HEKİMLERİ DERNEĞİ

2019 - 2022 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

 

 

02.05.2019 tarihinde yapılan genel kurul sonrası göreve başlayan yönetim kurulumuz, derneğimizin kurulduğu günden bu yana yüklendiği misyon üzerine, 2019-2022 döneminde de mesleğimiz ve meslektaşlarımızın özlük hakları ile ilgili konularda ortaya çıkan sorunları üzerine gerek bilimsel gerekse hukuksal anlamda çalışmalar yaparak, girişimlerde bulunmuştur. Meslek alanımızla ilgili eğitim faaliyetlerinin zenginleştirilmesi amacıyla kongre, sempozyum, bilimsel toplantı ve kurslar düzenlenmiştir. Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman  Hekimleri Derneği olarak UEMS, ESPRM ve WFNR üyelikleri devam etmektedir. Yapılan çalışmalarla ilgili bilgilendirmeler, meslektaşlarımıza mail ortamında duyurulmuş olup, ayrıca bu bilgilere dernek web adresimiz olan www.tsprm.org adresinden de ulaşılabilmektedir.

     

Mesleki çalışmalarımız sırasında yanımızda yer alan, emeğini ve bilimsel desteğini esirgemeyen tüm değerli meslektaşlarımıza teşekkür ediyor, 2019-2022 dönemi dernek faaliyetlerimizi özet halinde aşağıda bilgilerinize sunuyoruz.

 

A-DÜZENLENEN KONGRE, SEMPOZYUM, BİLİMSEL TOPLANTI VE KURSLAR

 

I-KONGRE

 • Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi, 8-11 Kasım 2018, JW Mariott, Ankara.
 • Tıbbi Rehabilitasyon Kongresi 4-6 Aralık 2020 tarihinde e-kongre olarak gerçekleştirildi.
 • Tıbbi rehabilitasyon Kongresi 9-13 Kasım 2022 tarihinde, JW Marriott Hotel, Ankara’da gerçekleştirilecektir.   

 

II-SEMPOZYUM

ENMG Çalışma grubunca 20 – 21 Kasım 2021 tarihlerinde ENMG Sempozyumu çevrim içi  olarak gerçekleştirildi.

III- KURSLAR

 1. 22 şubat 2020 Lumbosakral Ağrılarda A’dan Z’ye Tedavi Yöntemleri Kursu gerçekleştirildi.
 2. 4 Nisan 2021 Temel Biyoistatistik Kursu düzenlendi
 3. 6 Haziran 2021 İleri Biyoistatistik Kursu düzenlendi

 

 

IV- AYLIK BİLİMSEL TOPLANTILAR

Bu dönem içerisinde düzenlenen aylık bilimsel toplantılar aşağıda belirtilmiştir.

11 Haziran 2019 aylık bilimsel toplantısı  Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı tarafından düzenlenmiştir.

15 Ocak 2020 Ocak aylık bilimsel toplantısı, SBÜ Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi tarafından yapılmıştır.

19-20 Aralık 2020 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Rehabilitasyon Eğitim Seminerleri I(Kardiyopulmoner Çalışma Grubu)

30 Ocak 2021 Nöropatik Ağrıda Güncelleme Eğitim Toplantısı 1 yapıldı

13 Şubat 2021 Nöropatik Ağrıda Güncelleme eğitim toplantısı 2 yapıldı

20 Şubat 2021 Egzersiz Fizyolojisinde Temel Kavramlar I

(Kardiyopulmoner Çalışma Grubu)

20 Mart 2021 Egzersiz Fizyolojisinde Temel Kavramlar II Eğitim Semineri (Kardiyopulmoner Çalışma Grubu)

27 Mart 2021 El Rehabilitasyonunda Güncelleme konulu eğitim toplantısı yapıldı.

8 Mayıs 2021 Osteoporozda Güncel Bilgiler Işığında Değerlendirme ve Tedavi konulu eğitim toplantısı yapıldı.

5 Eylül 2021 Dünya Omurilik Yaralanması günü nedeniyle  “Covid-19 ve OY:  Telekomunikasyon ve Teletıp Yardımı İle Sağlıklı Kal “ konulu eğitim toplantısı düzenlendi.

25 Kasım 2021 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ve Egzersiz Testine Giriş (Kardiyopulmoner Çalışma Grubu)

24.03.2022 Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ve Elektrokardiyografi

(Kardiyopulmoner Çalışma Grubu)

08 Şubat 2022 Olgu Sunum Toplantısı I  ENMG çalışma grubu tarafından gerçekleştirilmiştir.

05 Nisan 2022 Olgu Sunum Toplantısı II ENMG çalışma grubu tarafından gerçekleştirilmiştir.

 9 Nisan 2022 tarihinde “Basınç Ülserlerine Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Yaklaşımı” konulu Spinal Kord Yaralanması Çalışma Grubu Aylık Eğitim Toplantısı çevrimiçi olarak gerçekleştirildi

 

 

B-DERGİ FAALİYETLERİ

Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği’nin resmi yayın organı

I-Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimleri Dergisi

Online yayınlanan dergimizin Editörlük görevini  Belgin Karaoğlan Hocamız yürütmektedir.

ISSN: 1307-7384 numarası ile elektronik ortamda 2007 tarihinden itibaren yayınlanmaktadır. Amacı, Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bilimi ve klinik uygulamaları hakkında, orijinal ve güncel araştırma ve klinik gözlemleri senede üç kez, İngilizce veya Türkçe yayınlamaktadır.

İlk defa 1997 yılında S.B.Ank.Eği.ve Araş.Hast. de,Rezan Yorgancıoğlu,Rana Erdem,Sumru Özel başta olmak üzere Fiziksel Tıp ve rehabilitasyon Uzman Hekimleri tarafından kurulmuş,  Fiziksel Tıp adı altında zor bir süreçlerden geçerek yayınlamış, 4-5 yıl kadar basımı sürdürdükten sonra,Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneğinin yayın organı olması konusu gündeme gelmiş ve kabul edilmiştir. Sonrasında Prof.Dr.Güneş Yavuzer, Metin Karataş hocalar Ed.lüğü üstlenmiş, 2013 yılından beri editörlük görevi Belgin Karaoğlan tarafından yürüyülmektedir.

Dergimiz Türkiye Atıf Dizini, Türk Medline ve Ulakbim tarafından endekslenmektedir.

 

C- ÇALIŞMA GRUPLARI

Çalışma grubu yönetmeliği yeniden düzenlendi. Derneğimiz çatısı altında 12 çalışma grubu mevcuttur.

Derneğimiz bünyesinde tarihinde 17 Aralık 2020 Hareket Bozuklukları Çalışma Grubu kuruldu.

Lenfödem çalışma grubu ismi Kanser rehabilitasyonu Çalışma Grubu olarak değiştirildi.

Çalışma gruplarının aktivitelerinin artırılması amaçlandı

10 Şubat 2022 Girişimsel Omurga ve Kas İskelet Sistemi Tedavisi Çalışma Grubu kuruldu.

 

D- MEDYA FAALİYETLERİ

10.01.2020’de Türkiye Klinikleri TV’nin dernekler hakkındaki programında derneğimiz hakkında bilgi verildi.

 

 

E-DERNEĞİMİZİN KATILARAK BİLİMSEL GÖRÜŞLERİNİ SUNDUĞU TOPLANTI VE ÇALIŞTAYLAR VE KURUMLARA VERİLEN GÖRÜŞ YAZILARI

 11 Mayıs 2019 - Dr. Deniz Söker’ e mavi kod uygulaması ile ilgili bilgilendirme yapıldı.

23 Mayıs 2019 TTB Sağlık Bakanlığı Sağlık Meslekleri Kurulu' nda derneğimizi temsil etmek üzere Prof. Dr. Neşe Özgirgin ve Doç. Dr. Engin Koyuncu görevlendirildi.

27 Mayıs T.C. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ ne iletilecek Engellilik yönetmeliği –FIM konulu yazı iletildi.

28 Mayıs 2019 Sağlık Bakanlığı’na Erişkinler için engellilik değerlendirmesi hakkındaki yönetmelik ile ilgili görüş ve önerilerimiz iletildi.

25 Haziran 2019 TTB’ de Sağlık meslekleri yönetmeliği hk. Derneğimizi temsilen Prof. Dr. Neşe Özgirgin ve Doç. Dr. Engin Koyuncu görevlendirildi.

19 Eylül 2019 Sut değişiklikleri ile ilgili SGK’ndaki toplantıya derneğimizi temsilen Prof. Dr. Vesile Sepici ve Doç. Dr. Engin Koyuncu katılmıştır. Ve Sut’ ta yer almayan tanıların eklenmesi konusunda çalışmalar yapılmıştır.

20 Eylül 2019 Evde bakım hizmetleri ile ilgili Sağlık Bakanlığı’nda ilgili birimlerle görüşmeler yapılmıştır.

27 Eylül 2019 Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü' ne Sağlıkta Kalite Standartları Hastane FTR Hizmetleri bölümüne yönelik görüşlerimiz iletildi

2 Ekim 2019 Derneğimize başvuran Kardiyolog Doç. Dr Ezgi Kalaycıoğlu' nun KPR merkezleri ile ilgili bilgilendirme talebine Kardiyo-pulmoner Çalışma Grubumuzun hazırladığı yazı iletildi.

8 Ekim 2019 TTB ye "kesin tedavisi bilinmeyen hastalıklarda (ALS,SMA,DMD,MS gibi) uygulanan tedavi ve bakım yöntemleri hakkında" görüşlerimiz iletilmiştir.

Ekim 2019 Nöromusküler hastalıklar ve Sut uygulamaları hk. Sağlık Bakanlığı’ nda yapılan toplantılara katılındı.

14 Kasım 2019 Gelişimsel Hastalıklar ile ilgili meclis komisyonuna görüş bildirildi.

18 Kasım 2019 T. C. Milli Eğitim Bakanlığı'na, Bedensel Engelli Destek Eğitim Programı Taslağı ile ilgili uygulama esaslarına ilişkin görüşlerimiz iletildi.

Kasım 2019’da Kardiyopulmoner Çalışma Grubu adına meslektaşlarımıza KOAH farkındalık günü ve pulmoner rehabilitasyon ile ilgili bilgilendirme gönderildi.

14 Aralık 2019 Türk Tabipleri Birliği Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu’nun 40. Seçimli Genel Kurulu' na derneğimizi temsilen Prof. Dr. Vesile Sepici ve Doç. Dr. Emre Adıgüzel katılmıştır.

10 Şubat 2020 TTB’ye Meslek Yeterlilik Kurulu Meslek Standartlarına ilişkin dernek görüşlerimiz gönderildi.

Şubat 2020 tarihinde Füsun Toraman’ın  “ergoterapi ve iş uğraşı teknikerleri meslek tanımı” konulu başvurusuna cevap verilmiştir.

 1. Şubat 2021’de Konaklamalı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmelik Taslağı ile ilgili görüş bildirildi.

Bakanlık Engellilik ve Sürücü Komisyonları ile ilgili komisyonlarda derneğimiz adına Doç. Dr. İbrahim Gündoğdu katılmıştır.

18 - 20 Şubat 2020 Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile UNICEF işbirliği ile  “Aile Temelli Ulusal Erken Müdahale Programı Geliştirilmesi Çalıştayı”na derneğimizi temsilen Prof. Dr. Kıymet İkbal Bakal ve Doç. Dr. Ece Ünlü Akyüz katılmıştır

3 Mart 2020 Sağlık Bakanlığı Sosyal Güvenlik Uygulamaları Daire Başkanlığı ve SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ ne ICD kodları, hizmet başı işlem puan listesine eklenmesine yönelik görüşlerimiz iletildi.

11 Mart 2020 TTB tarafından yapılacak Maluliyet Değerlendirme Rehberi çalışmalarında derneğimizi temsilen Doç. Dr. Asuman Doğan görevlendirilmiştir

19 Nisan 2020 Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzman Hekimleri Derneği Kardiyopulmoner Rehabilitasyon Çalışma Grubu tarafından COVID-19 FTR Pulmoner Rehabilitasyon Rehberi hazırlandı.

8 haziran 2020 TTB-UDEK tarafından uzaktan eğitim ve tıp uygulamaları hakkında oluşturulacak multidisipliner komisyonda derneğimizi  Prof. Dr. Pınar Borman ve Prof. Dr. Hakan Genç temsil etmiştir.

25 Ağustos 2020 Covid 19 Ek Ödemesi ile ilgili Sağlık Bakanlığı - Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü'ne görüş yazıları iletildi.

18 Eylül 2020 Dr. Füsun Toraman’ ın Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Kurumlarında FTR konulu başvurusuna cevap verildi.

23 Eylül 2020’de Türkiye Böbrek Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı Yürütme Kurulu online Toplantısına Prof. Dr. Ebru Alemdaroğlu katılmıştır.

8 Kasım 2020 Türkiye Halk Sağlığı ve Kronik Hastalıklar Enstitüsü Başkanlığının “TÜRKİYE YAŞLI SAĞLIĞI RAPORU: Kısa-Orta-Uzun Vadeli Planlar” çalışmasında derneğimiz adına Prof. Dr. Pınar Borman ve Doç. Dr. Ebru Alemdaroğlu temsilci olarak katılmışlardır.

9 Aralık 2020  TTB’nin “HUV Danışma Kurulu  Toplantısı”na derneğimizi temsilen Prof. Dr. Vesile SEPİCİ ve Doç. Dr. Engin KOYUNCU katılmıştır.

Türk Tabipler Birliği’nde temsil edilen aşağıda yer alan derneklerimizin Yönetim Kurullarının kararıyla Avrupa Tıp Uzmanları Birliği Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölüm ve Yeterlik Kurulu (UEMS PRM Section and Board)’nda Türkiye temsilcileri olarak Prof. Dr. Aydan Oral ve Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci, 14 Aralık 2020’den itibaren dört yıl süreyle yeniden görevlendirilmişlerdir.

Halk Sağlığı Uzmanları Derneği (HASUDER) nin 13-19 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştireceği  4. Uluslararası 22. Ulusal Halk Sağlığı Kongresi' nde dernek olarak Kardiyopulmoner Rehabilitasyon ve Egzersiz : Toplum Sağlığındaki Yeri konulu oturum gerçekleştirilmiş.Sağlık için egzersiz, Kardiyopulmoner rehabilitasyonun kalp ve akciğer hastalıklarındaki önemi,  Post-COVID pulmoner rehabilitasyon konuları ile  derneğimizi Prof. Dr.  Dr. Yeşim KURTAİŞ AYTÜR, Doç. Dr. Aysun Genç, Prof. Dr. Ebru Alemdaroğlu temsil etmişlerdir.

18.12.2020 Dünya Sağlık Örgütü'nün COVID-19 sonrası dönemde hastalara yönelik hazırlamış olduğu “COVID-19 ilişkili hastalık sonrasında rehabilitasyon ve özyönetim” broşürü aslına sadık kalınarak Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalından Prof. Dr. Rengin Güzel, Prof. Dr. Sibel Başaran, Doç. Dr. İlke Coşkun Benlidayı tarafından Türkçe'ye çevirilmiştir.Web sitemize yerleştirilmiştir.

19 Aralık 2020 Dr. Sibel Özden Odabaşı’nın yoğun bakım dayatması konulu başvurusuna cevap verildi.

18 Ocak 2022 Girişimsel Omurga ve Kas İskelet Sistemi Tedavisi Çalışma Grubu kuruldu.

18 Şubat 2021 Dernek üyelerimizle iletişimin güçlendirilmesi için üyelerimizin yer aldığı google grup kuruldu.

16 Mart 2021 Dernek instagram hesabımız açıldı.

20 Nisan 2021 derneğimizin web sayfası ek maliyet oluşturmadan yenilendi ve online aidat ödeme ve online üye olabilme özelliği eklendi.

25 Mayıs 2021 Dernek Çalışma Grupları Yönetmeliği yenilenerek düzenlendi.

8 Haziran 2021 Tekirdağ Valiliği İl Sağlık Müdürlüğü' ne "Tekirdağ Nazlı Can Fizyoterapi merkezi " konulu yazımız iletildi.

20 ağustos 2021 SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğüne nörojeik mesane ve antikolinerjik ilaçlarla ilgili 28.04.2021 tarihli SUT değişikliği ile ilgili düzeltme talebi konulu yazımız iletildi. 04. 11.2021 itibariyle yürürlüğe giren değişiklik ile (Güncel SUT Ek 4F listesi 45 numaralı madde) antikolinerjik ilaçların FTR hekimleri tarafından raporlandırılabilmesi mümkün hale geldi. Bu konuda sayın meslektaşlarımız başta Prof. Dr. Gökhan Tuna Öztürk, Prof. Dr. Kurtuluş Köklü, Prof. Dr. Engin Koyuncu, Prof. Dr. Ebru Alemdaroğlu katkıda bulunmuşlardır.

1 Eylül 2021 Sağlık Bakanlığı Erişkinler için Engellik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik konulu toplantıya derneğimizi temsilen Doç. Dr. İbrahim Gündoğdu katıldı.

15 Eylül 2021 Sağlık Bakanlığı’na Türkiye Kas ve İskelet Sistemi Hastalıkları Önleme ve Kontrol Programı taslağına ilişkin görüşlerimiz iletildi

2 Kasım 2021 Sağlık Bakanlığı, Türkiye Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’na ihtisas alanımızda yer alan seferberlik durumu tıbbi cihaz listesi hakkında görüşümüz iletildi

4 Kasım 2021 Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Kronik Hastalıklar ve Yaşlı Sağlığı Dairesi Başkanlığı’na Erken Artrit ve Spondilit İzlem Kılavuzu hakkındaki görüşlerimiz iletildi.

8 Aralık 2021 TTB HUV Danışma Kurulu toplantısına derneğimiz adına Prof. Dr. Kıymet İkbal Bakal katılmıştır.

10 Aralık 2021 45. Asliye Ceza Mahkemesine fizyoterapistlerin manuel terapi işlemleri yapmalarına dair görüşlerimiz iletildi.

     

 

F- KURUMLARA YAPILAN İHTARLAR VE TAKİBEN AÇILAN DAVALAR

Derneğiniz ile Hukuk Büromuz arasında akdedilen avukatlık sözleşmesi uyarınca Kasım 2019- Nisan 2022 tarihleri arasında Derneğiniz adına takip edilen hukuki süreçler, yürütülen iş ve işlemlere ilişkin çalışma raporu aşağıdaki gibidir. 

 1. A) Mevzuat Düzenlemelerine İlişkin Yapılan İşler
 2. 03.2022 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne sunulan Türk Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin sağlık alanı ile ilgili 5 maddesine ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır.
 3. 2.2022 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Uzaktan Sağlık Hizmetlerinin Sunumu Hakkında Yönetmelik hakkında hukuki değerlendirme metni hazırlanmıştır.
 4. Sağlık Bakanlığı'nın mesleğini muayenehanede serbest olarak yürüten hekimlerin hastalarına ait bilgilerini MBYS'ye girmelerini istediği 12.3.2021 tarihli yazısının iptali istemiyle açılan davada Danıştay 10. Dairesi tarafından yürütmenin durdurulması kararı verilmiştir. Verilen karar derneğiniz üyesi hekimler açısından da önem taşıdığından üyelere yönelik bilgi notu hazırlanmıştır.
 5. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 16.12.2021 tarih ve E-23824201-010.03 sayılı yazısıyla iletilen Sağlık Hizmetlerinde Tanıtım ve Bilgilendirme Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı hakkında hukuki görüşümüz ve değişiklik önerilerimize ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır.
 6. 10.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ve elektronik genel kurul gibi düzenlemeler içeren Dernekler Yönetmeliği değişikliklerine ilişkin bilgi notu hazırlanmıştır.
 7. Nöromusküler Hastalıklar Birimi Hakkında Yönetmeliği ile ilgili hukuki görüş sunulmuştur.
 8. Derneğiniz Bilimsel Çalışma Grupları Kuruluş ve Çalışma İlkeleri Yönergesine ilişkin hukuki görüş sunulmuştur.
 9. B) Pandemi ile İlgili Yapılan Çalışmalar
 10. Covid-19 nedeniyle ertelenen Dernek Genel Kurullarının 2021 yılı Mart ayı içerisinde yapılmasına ilişkin olarak hukuki görüş yazısı, örnek yönetim kurulu kararı ve üyelere yönelik bilgilendirme metni hazırlanmıştır.
 11. “SARS-COV-2 (COVİD-19) Enfeksiyonunda Pulmoner Rehabilitasyon Rehberi” isimli yazı hakkında hukuki görüş verilmiştir.
 12. Covid-19 salgını sürecinde özel hastanelerde yaşanan sağlık çalışanlarına ilişkin işten çıkartma, ücretsiz izin ve yarı zamanlı çalıştırma uygulamaları hakkındaki hukuki görüş yazısı hazırlanmıştır.
 13. COVİD-19 birimlerinde görevlendirilen hekimler tarafından gerçekleştirilen tıbbi işlemlerin Zorunlu Mesleki Sorumluluk Sigortası kapsamında değerlendirilip değerlendirilemeyeceğine ilişkin hukuki görüş yazısı hazırlanmıştır.
 14. Covid-19 Salgını Nedeniyle Sigortalı Çalışanların Ücretinin Bir Kısmının İşkur Tarafından Karşılanmasını düzenleyen 7226 sayılı Torba Yasa hakkında bilgi notu ve üyelere yönelik başvuru dilekçesi hazırlanmıştır.
 15. Covid-19 salgın sürecinde hekimlerin hak ve yükümlülükleri ile Sağlık Bakanlığı ve işverenlerin sorumlulukları konusunda hukuki görüş metni hazırlanmıştır.
 16. C) Verbis/KVKK Kapsamında Yapılan İşler
 17. Üyeniz Kamil Yazıcıoğlu’nun başvurusu üzerine hekimlerin hastalarından kişisel veri işlerken yazılı onam alma zorunluluklarının bulunup bulunmadığı konusunda görüş yazısı ve örnek onam formu metinleri gönderilmiştir.
 18. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun derneklerin Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS)’e kayıt yükümlülüğüne ilişkin kararı üzerine hukuki değerlendirme metni hazırlanmıştır.
 19. Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nün “Muayene Bilgi Yönetim Sistemi (MBYS) konulu Genelgesi ardından İl Sağlık Müdürlükleri tarafından hekimlere MBYS’ye kayıt istemli yazılar gönderilmesi konusuyla ilgili olarak üyelerinizi bilgilendirmek üzere duyuru metni ve itiraz dilekçesi hazırlanmıştır.
 20. Dernek internet sitesinde yer alan üyelik başvurusu ve aidat ödeme bölümleri için kişisel veri onam formu hazırlanmıştır.
 21. VERBİS’e kayıt yükümlülüğü kapsamında örnek kişisel veri işleme envanteri hazırlanmıştır.
 22. Üyeler için VERBİS’e kaydedilen kişisel verileri saklama ve yasal süresinin sona ermesiyle imha etmeye ilişkin politika hazırlanmıştır.
 23. Sağlık Bakanlığı ve taşra teşkilatları tarafından mesleğini muayenehanelerinde icra eden hekimlere yazılar gönderilerek hastalarının kimlik bilgileri ile tanı, muayene, tetkik, tahlil, tedavi gibi sağlıklarıyla ilgili kişisel veri niteliğindeki bilgilerini Ulusal Sağlık Sistemi’ne (USS) kaydetmelerinin istenmesi üzerine üyelerinize yönelik bilgilendirme metni ve örnek itiraz dilekçeleri hazırlanmıştır.
 24. Sağlık Bakanlığı'nın Muayenehane Bilgi Yönetim Sistemi konulu yazısının geri alınması talebiyle başvuru dilekçesi ve üyelerinizin tarafından sunulabilecek itiraz dilekçesi hazırlanmıştır.
 25. Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun Dernek, Vakıf ve Sendikaların Sicile Kayıt Yükümlülüğüne ilişkin 2020/315 sayılı kararı hakkında bilgi notu hazırlanmıştır.
 26. Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi’ne kayıt zorunluluğu hakkındaki iletilen sorular üzerine VERBİS uygulamasının hukuki dayanağı, kapsamı ve uygulanışına yönelik bilgi notu hazırlanmıştır.

 

 

 1. D) Sağlık Bakanlığı ve İl Sağlık Müdürlükleri Nezdindeki İşler
 • FTR uzman hekimlerince yapılan EMG işlemlerinin geri ödenmesinin temininin sağlanması konusunda Sağlık Bakanlığı’na başvuru dilekçesi hazırlanmıştır.
 • “Bel ve El Bileği MR Görüntüleme” konulu toplantıyla ilgili Sağlık Bakanlığı’na yapılacak başvuru metni hakkında hukuki görüş sunulmuştur.
 • Sanovel Firması destekli ürün tanıtım toplantısının Sağlık Bakanlığı’na bildirimiyle ilgili hazırlanan başvuru dilekçesine hukuki görüş verilmiştir.
 • FizyoTekirdağ isimli işyerinde fizyoterapistler tarafından hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik tıbbi işlemler gerçekleştirilmesi nedeniyle Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’ne adı işyerinin faaliyetten men edilmesi, tıbbi işlem uygulayan fizyoterapistler hakkında adli ve idari yaptırımların uygulanması talebiyle başvuru dilekçesi hazırlanmıştır.
 • Fizyoactive isimli işyerinde fizyoterapistler tarafından hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik tıbbi işlemler gerçekleştirilmesi nedeniyle Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’ne adı işyerinin faaliyetten men edilmesi, tıbbi işlem uygulayan fizyoterapistler hakkında adli ve idari yaptırımların uygulanması talebiyle başvuru dilekçesi hazırlanmıştır.
 • Fizyo DM isimli işyerinde fizyoterapistler tarafından hastalıkların tanı ve tedavisine yönelik tıbbi işlemler gerçekleştirilmesi nedeniyle Isparta İl Sağlık Müdürlüğü’ne adı işyerinin faaliyetten men edilmesi, tıbbi işlem uygulayan fizyoterapistler hakkında adli ve idari yaptırımların uygulanması talebiyle başvuru dilekçesi hazırlanmıştır.
 • Spor Fizyoterapistleri Derneği tarafından gerçekleştirileceği ilan edilen “Miyofisal Tetik Nokta Terapisi” başlıklı eğitim etkinliğinin engellenmesi, eğitimi düzenleyen kişiler hakkında gerekli yaptırımların uygulanması talebiyle Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru dilekçesi hazırlanmıştır.
 • Holistik Sağlık ve Terapi Merkezi isimli işyerinde fizyoterapistler tarafından fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlık alanına giren işlemlerin yapılması nedeniyle İskenderun İlçe Sağlık Müdürlüğü’ne adı işyerinin faaliyetten men edilmesi, tıbbi işlem uygulayan fizyoterapistler hakkında adli ve idari yaptırımların uygulanması talebiyle başvuru dilekçesi hazırlanmıştır.
 1. E) Dernek ve Üye Hekimlerin Büromuza İlettiği Sorularla İlgili Yapılan İşler
 • Dernek idari denetim dosyasına sunulmak üzere Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisiyle ilgili Basın Savcılığı Soruşturma Bürosuna bilgi edinme başvurusunda bulunulmuştur.
 • Derneğinize yabancı para cinsinden bağış yapılıp yapılamayacağı konusunda görüş yazısı hazırlanmıştır.
 • Tıbbi Rehabilitasyon Kongre Organizasyon ve Hizmet Alım Sözleşmesi ve Sözleşmeye Ek Protokol hakkında hukuki görüş sunulmuştur.
 • Dernek binasında başka bir derneğin adres olarak kullanması sorusuna ilişkin hukuki görüş yazısı hazırlanmıştır.
 • Tuğba Kuru Çolak tarafından Türkiye Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Dergisi Editörlerine yapılan başvuruyla ilgili olarak bilimsel araştırmalarda sorumlu araştırmacı ve yardımcı araştırmacıların rolleri ile bilimsel yayınlarda yazarlık konusunda hukuki görüş sunulmuştur.
 • Üyeniz Mustafa Hüseyin Temel’in sorusu üzerine rehberlik hizmetleri ile bu hizmetlerin verildiği rehberlik ve araştırma merkezleri (RAM) ve eğitim kurumlarındaki rehberlik servislerinin işleyiş ve görevleri hakkında görüş yazısı hazırlanmıştır.
 • Üyeniz Dr. Özden Sibel Odabaş’ın başvurusu üzerine FTR uzman hekimlerinin hastane yoğun bakım birim sorumlusu olarak görevlendirilmesi konusunda hukuki görüş yazısı hazırlanmıştır.
 • Üyeniz Dr. Füsun Toraman’ın başvurusu üzerine özel eğitim kurumlarında fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerine ilişkin yargılama süreci hakkında bilgi notu hazırlanmıştır.
 • Üyeniz Dr. Neşe Özgirgin’in sorusu üzerine; Engellilik Sağlık Kurullarının yapısıyla ilgili hukuki görüş yazısı hazırlanmıştır.
 • Üyeniz Dr. Fusun Köseoğlu hakkında yapılan CİMER başvurusuyla ilgili savunma dilekçesine hukuki görüş sunulmuştur.
 1. F) Davalara İlişkin İşler
 2. Ek Ödeme Yönetmeliğine Karşı Açılan Dava:

04.03.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmelik ile fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlık alanı yönünden birçok girişimsel işlem puanı karşılığı “0” olarak belirlenmiştir. 

15.06.2020 tarihinde ilgili Yönetmelik maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açılmış, Danıştay 12. Daire Başkanlığı’nın E. 2021/4181 sayılı dosyasında yürütülen yargılama devam etmektedir.

 1. Özel Eğitim Kurumları Yönetmeliğine Karşı Açılan Dava:

05.09.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitimi Kurumları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile özel eğitim okulları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde engelli bireylere verilecek destek eğitiminin esaslarını düzenleyen bazı hükümler değiştirilmiştir.  

04.11.2019 tarihinde ilgili Yönetmelik maddelerinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay nezdinde dava açılmış, Danıştay 8. Dairesi’nin E. 2019/8893 sayılı dosyasında görülen dava devam etmektedir.

 1. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi İsmine Karşı Açılan Dava:

10.01.2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararı ile Hacettepe Üniversitesi’nde Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Fakültesi kurulmasına karar verilmiştir. Fizyoterapist Yetiştiren okulun isminde hekimlik yetkisini ifade eden fizik tedavi kavramına yer verilmesi nedeniyle fakülte isminde yer alan “Fizik Tedavi” ibaresinin iptali istemiyle dava açılmıştır.

Danıştay 8.Daire Başkanlığı’nın E.2019/1267 sayılı dosyasında yürütülen yargılama devam etmektedir.   

 1. Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliğine Karşı Açılan Dava:

10.11.2017 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik Hizmetleri Yönetmeliği ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri’nde (RAM) görevlendirilecek personel arasında fizyoterapist ve ergoterapist de sayılmış, fizyoterapistler rehabilitasyon programını planlayan, uygulayan ve tekrar değerlendirerek rapor eden personel olarak; ergoterapistler bireylerin günlük yaşam aktivitelerine katılımlarını geliştirmek amacıyla hizmet sunan personel olarak açıklanmıştır. 

09.01.2018 tarihinde ilgili Yönetmeliğe karşı Danıştay nezdinde dava açılmış, Danıştay 8. Dairesi’nin E. 2018/115 sayılı dosyada; yönetmeliğin dava tarihinden sonra yürürlükten kaldırılması nedeniyle karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiştir.

 1. Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Yönetmeliğine Karşı Açılan Dava:

15.5.2018 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Konaklamalı Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezleri Hakkında Yönetmelik ile konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon hizmetleriyle termal, engelli bakımı hizmetleri ve yaşlı bakımı hizmetlerinin birlikte verilebildiği konaklamalı fizik tedavi ve rehabilitasyon merkezlerine ilişkin esaslar düzenlenmiştir. Yönetmelik maddelerinin sağlık hizmet sunumunu bilimsel gerekliliklere uygun olarak verilmesini sağlayıcı normları içermemesi nedeniyle Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

Danıştay 10. Dairesi’nin E. 2019/9366 sayılı dosyasında görülen dava devam etmekte olup 21.04.2022 tarihinde duruşması gerçekleştirilecektir.

 1. 878 Sayılı Tıpta Uzmanlık Kurulu Kararına Karşı Açılan Dava:

Spor hekimliği çekirdek eğitim müfredatında yer alan Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon dalında yapılması zorunlu rotasyonlara ait öğrenim hedeflerine ve spor hekimliğinin çekirdek müfredat ilerleme raporuna yönelik başvurunun 878 No’lu Tıpta Uzmanlık Kurulu kararı ile reddedilmesi üzerine Danıştay nezdinde dava açılmıştır.

Danıştay 8. Dairesi’nin E. 2017/5571 sayılı davasında; Tıpta Uzmanlık Kurulu’na yapılan başvurunun dernek tarafından değil, FTR TUKMOS Komisyonu başkanı tarafından yapıldığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. İlgili karara karşı temyiz yoluna başvurulmuş, temyiz incelemesini

 

 

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI