2016 - 2019 Raporları

TÜRKİYE FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON UZMAN HEKİMLERİ DERNEĞİ

2016 -2019 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

 

 • 22 Nisan 2016 tarihinde TTB’ ne 3 Derneği temsilen 2020 yılına kadar Avrupa Tıp Uzmanları Birliği (ATUB) Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Bölüm ve Yeterlik Kurulu' nda temsilcilerimiz olarak Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci ve Prof. Dr. Aydan Oral bildirildi.
 • 27 Nisan 2016 tarihinde ÖSYM’ ye TUS-YDUS sorularına ilişkin itirazların değerlendirmesi ve sınav sonuçlarının açıklanabilmesi için Prof.Dr. Feride Göğüş, Prof.Dr. Nesrin Demirsoy, Prof.Dr. R. Bülent Seçkin, Prof.Dr. Safiye Tuncer, Prof.Dr. Şehim Kutlay, Prof.Dr. Yeşim Kurtaiş Aytür, Prof.Dr. Birkan Sonel Tur, Prof.Dr. Pınar Borman, Doç.Dr. Hakan Genç, Doç.Dr. N.Kutay Ordu Gökkaya, Doç.Dr. Dilek Karakuş, Prof.Dr. Burcu Yanık yetkilendirildi.
 • 24-26 Nisan 2016  ESPRM ESTORİL toplantısna derneğimizi temsilen  Prof Dr Özden Özyemişçi Taşkıran katılmıştır.
 • 8 Nisan 2016 Atina daki ESPRM toplantısında derneğimizi temsilen Dr. Levent  Özçakar katılmıştır.
 • 07 Mayıs 2016 tarihinde TTB STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu, TTB - Uzmanlık Dernekleri Eşgüdüm Kurulu (UDEK) ve TTB-UDEK-Ulusal Yeterlik Kurulu (UYEK) ile birlikte düzenlediği “Uzaktan Eğitim STE/SMG Akreditasyon Ölçütleri” konulu Çalıştay’ ında derneğimizi temsilen Doç. Dr. Hakan Genç ve Prof. Dr. Vesile Sepici katılmıştır.
 • 28 - 29 Mayıs 2016 TTB Tıbbın Alternatifi Olmaz Geleneksel, Alternatif ve Tamamlayıcı Tıp Uygulamalarına Hekim Yaklaşımı Sempozyumu’nda derneğimizi temsilen Prof. Dr. Özden Özyemişçi Taşkıran ve Dr Deniz Dülgeroğlu katılmıştır.
 • 9 Mayıs 2016 Ankara 14. İş Mahkemesi emsal ücret davası hakkındaki görüş yazımız ve İstanbul Anadolu 14. İş Mahkemesi FTR Uzman Dr alacak davası görüş istemi yazısına dernek cevabımız iletilmiştir.
 • 28 Haziran 2016 Dr Serpil Doğan' ın Acil Tıp Nöbeti konulu derneğimize yaptığı başvuruya hukuk büromuz ile birlikte cevabımız iletilmiştir.
 • 08.2016 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ ne Nöromusküler hastalıklar ile ilgili Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Yönetmelik taslağına ilişkin dernek görüş ve önerilerimiz iletilmiştir.
 • 01 Kasım 2016 tarihinde 3 dernek olarak Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Obezite,Diyabet ve Metabolik Hastalıklar Dairesi Başkanlığı’ na Obezitenin önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında yapılan çalıştaylara ilişkin dernek görüşlerimiz ve önerilerimiz iletilmiştir.
 • 25 Kasım 2016 TTB tarafından Hekimlik Uygulamaları Veritabanı Danışma Kurulu toplantısında Dr. Yaşar Kahraman  derneğimizi temsilen katılmıştır.
 • 13 Aralık 2016 tarihinde 3 dernek olarak  Trabzon Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği’ ne ve Trabzon Valiliği' ne  Trabzon Yavuz Selim Kemik Hastalıkları ve Rehabilitasyon Hastanesi’ nde görev yapan FTR Uzman Hekimlerinin, Trabzon Ahi Evren Göğüs Kalp ve Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi içinde kurulan “Kardiyak Rehabilitasyon Ünitesi “ içinde de görevlendirilmesine ilişkin görüşlerimiz iletildi.
 • 13 Ocak 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı Tıpta Uzmanlık Kurulu Başkanlığı’ na Tıpta Uzmanlık Kurulunun 24-25/03/2016 tarih ve 70 nolu toplantıda alınan 702 sayılı “Pulmoner Rehabilitasyon” konulu kararı na ilişkin görüş ve önerilerimiz iletilmiştir.
 • 17 Ocak 2017 tarihinde Tıpta Uzmanlık Kurulu Sekretaryası’ na 3 dernek olarak Spor Hekimliğinde Uygulanacak Tedavi Yaklaşımları Konusunda Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Uzmanlık Derneklerinin görüşü iletilmiştir.
 • 20 Şubat 2017 tarihinde Siirt Kamu Hastaneleri Birliği' ne Evde Rehabilitasyon Hizmet alımı ihalesine ilişkin dernek görüş ve önerilerimiz iletilmiştir
 • 22 Şubat 2017 tarihinde Sağlık Bakanlığı’ na Evde bakım hizmetleri ile ilgili derneğimizin hukuksal görüşü iletilmiştir.
 • 8-11 Mart 2017 tarihinde Münih' te yapılan UEMS ve ESPRM toplantısına derneğimiz adına Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci ve Prof. Dr. Özden Özyemişçi Taşkıran katılmıştır.
 • 30 Mart 2017 tarihinde Dr. Ozman Öz' ün derneğimize yaptığı Kaplıcalar Yönetmeliği konulu başvurusuna cevabımız iletilmiştir.
 • 18 Nisan 2017 tarihinde TTB ye Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon hastalarının sağlıklı bir şekilde muayenesi ve değerlendirilmesi için, hastanın durumuna göre değişmekle birlikte en az 20 dk süreye ihtiyacı olduğuna dair görüş yazımız iletilmiştir.
 • 25 Mayıs 2017 tarihinde Kayseri 4. İş Mahkemesi’ ne özel hastanelerde çalışan hekimlerin aylık ücretlerine dair görüş yazımız iletilmiştir.
 • 8 Haziran 2017 tarihinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun "Hastalıkların Uluslararası Sınıflandırması -11 revizyonu" konulu yazısına cevaben dernek görüş ve önerilerimiz iletilmiştir.
 • 23 Haziran 2017 tarihinde TTB’ ne Tıpta Uzmanlık Eğitimi Standartları (Form 23)için Görüş ve önerilerimizi ilettik.
 • 7-9 Eylül 2017 tarihinde Bratislava da yapılan ESPRM ve UEMS  toplantısında Prof. Dr. Özden Özyemişçi Taşkıran ve Prof. Dr. Ayşe Küçükdeveci derneğimizi temsilen katılmışlardır.
 • 12.2017 tarihinde Çankaya Belediyesi tarafından yapılan Engelli Hizmetlerinde Erişebilirlilik Eylem Planı Arayıp toplantısına derneğimizi temsilen Dr. Erhan Öztürk katılmıştır.
 • 9 Aralık 2017 tarihinde TTB tarafından Tıpta Uzmanlık eğitimi Kurultayı'na Prof. Dr. Vesile Sepici derneğimizi temsilen katılmıştır.
 • 12.2017 tarihinde derneğimiz bünyesinde Nöralterapi Çalışma Grubu kurulmuştur.
 • 29 Aralık 2017 tarihinde 3 dernek olarak TTB’ ne Konaklamalı Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetleri Hakkında Yönetmelik Taslağı" ile ilgili görüş ve önerilerimiz iletilmiştir.
 • 15 Ocak 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı ile yapılan toplantılarda Konaklamalı Bakım ve Rehabilitasyon Hizmetleri hakkında Yönetmelik taslağına ilişkin dernek görüş ve önerilerimiz iletilmiştir.
 • 19 Mart 2018 tarihinde Muş Valiliği İL Sağlık Müdürlüğü’ ne Muş Devlet hastanesinde FTR branşı dışındaki branş hekimleri tarafından fizyoterapistlere  uygulatılan fizik tedavi uygulamaları ile ilgili dernek görüşümüz ve önerilerimiz iletilmiştir.
 • 20 Şubat 2018 tarihinde Girişimsel İşlemler Yönergesi ile ilgili meslektaşlarımız bilgilendirilmiştir.
 • 16 Mart 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Dallarının Sorunları Çalıştayı' nın 1. toplantısına derneğimiz adına  Prof. Dr. Özden Özyemişçi Taşkıran ve  Dr. Yaşar Kahraman katılmıştır.
 • 12 Mart 2018 tarihinde Dr. Serdar İpek’ in PRP uygulaması hakkındaki başvurusuna hukuk büromuz ile birlikte cevabımız iletilmiştir.
 • 19 Mart 2018 tarihinde Muş Valiliği İL Sağlık Müdürlüğü’ ne FTR branşına ait elektrikli cihazların kullanımının sadece FTR Uzman Hekimlerince yapılması ve Fizik tedavi ve rehabilitsyon hizmeti verilecek hastaları ancak FTR Uzman Hekiminin değerlendirebileceği konusunda hukuki görüşümüz iletilmiştir.
 • 11 Nisan 2018 tarihinde 3 dernek olarak Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü’ ne SUT psoriatik artritte ustekinumab geri ödeme koşulları konulu görüşlerimiz ve önerilerimiz iletilmiştir.
 • 13 Nisan 2018 tarihinde TTB’ nin aşı ve topuk kanı uygulaması konusu ile ilgili dernek görüşümüz iletildi.
 • 04 Mayıs 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Tıpta Uzmanlık Dallarının Sorunları Çalıştayı' nın 2. toplantısına derneğimiz adına  Prof. Dr. Vesile Sepici ve  Prof. Dr. Evren Yaşar katılmıştır.
 • 15 Mayıs 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan “Sağlık Hizmeti, Sağlık Bakımı, Bakım Hizmeti, Rehabilitasyon ve Rehabilite Edici Sağlık Hizmeti Çalıştayı”  nda Prof. Dr. Vesile Sepici, Prof. Dr. Kurtuluş Köklü ve Doç. Dr. Ebru Alemdaroğlu derneğimizi temsilen katılmışlardır.
 • 6 Haziran 2018 tarihinde Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Sosyal Güvenlik Uygulamaları Dairesi Başkanlığı’ na SUT değişikliği ile ilgili FTR tanı listeleri, tanı grupları ve SUT ödemesi olmayan işlemlerle ilgili önerilerimiz iletilmiştir.
 • 21 Eylül 2018 tarihinde TTB tarafından Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmelik eki Ek-13 ile ilgili süreci birlikte değerlendirmek için yapılacak toplantıya derneğimizi temsilen Prof. Dr. Vesile Sepici katılmıştır.
 • 02 Kasım 2018 tarihinde Dr. Nezihe Özcan ve Dr. Abdullah Akar’ ın SGK kesintisi konulu derneğimize yapılan başvurularına hukuk büromuz ile birlikte cevabımız iletilmiştir.
 • 25 Aralık 2018 tarihinde Fizik tedavi ünitesi kurulması konusuyla derneğimize başvuran Dr. Hilal Önmez’ e hukuk büromuz ile birlikte cevabımız iletilmiştir.
 • 25 Ocak 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık İnsan gücü Planlama Daire Başkanlığı’ na Sağlıkta insan gücü ile ilgili görüş yazımız ve önerilerimiz iletilmiştir.
 • Şubat 2019 tarihinde Fizyoterapi okulları isimlendirmesi konusunda 3 dernek olarak YÖK Başkanlığı’ na, Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı’ na, Cumhurbaşkanlığı Eğitim ve Öğretim Politikaları Üyelerine görüş yazılarımız iletilmiş ve bu konuda YÖK Başkanvekili Safa Kapıcıoğlu ile görüşülmüştür.
 • 01 Mart 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü’ ne Robotik Rehabilitasyon Sistemleri konulu dernek görüşümüz ve önerilerimiz iletilmiştir.
 • 20-21 Mart 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı Halk Sağlığı Genel  Müdürlüğü tarafından yapılan Kalp ve Damar Hastalıklarına Yönelik Kılavuz ve Eğitim Materyali Hazırlama Çalıştayı’ na derneğimiz adına Prof. Dr. Birkan Sonel Tur, Doç. Dr. Ebru Alemdaroğlu, Doç.Dr. Güle Mete Civelek ve Doç. Dr. Tülay Tiftik katılmışlardır.
 • 29 Mart 2019 tarihinde TTB tarafından yapılan Tıp Fakültesi Uzmanlık Eğitimi Akreditasyon İşbirliği Toplantısı’ nda derneğimizi Prof. Dr. Birkan Sonel Tur temsil etmiştir.
 • TTB Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) toplantılarında derneğimizi temsilen Prof. Dr. Birol Balaban ve Prof. Dr. Öznur Öken görevlendirilmiştir.
 • 28 Mart 2019 tarihinde Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Başkanlığı’ na Pregabalinin yeşil reçeteye girmesi ile ilgili görüş ve önerilerimiz iletildi.
 • 3 Nisan 2019 tarihinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan Erişkinler İçin Engellilik Değerlendirmesi Hakkında Yönetmelik ile ilgili toplantıda Doç. Dr. İbrahim Gündoğdu derneğimizi temsil etmiştir.
 • 26 Nisan 2019 Cum günü TTB tarafından yapılan Hekimlik Uygulamaları Veri Tabanı (HUV) Danışma Kurulu Toplantısı’ n Prof. Dr. Birol Balaban ve Doç. Dr. Sibel Kibar derneğimizi temsilen katılmışlardır.
Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI