2005-2007 Raporları

    • 2005-2007 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU
    • 26 Mart 2007 tarihinde Ankara'da yapılan genel kurul toplantısında görüşülmüş ve onaylanmıştır.

Göreve 25 Mart 2005 tarihinde başlayan yönetim kurulumuz meslek alanımızı ilgilendiren gelişmeleri ve sorunları dikkatle izlemiş, bunlar üzerinde yoğun çalışmalar yaparak gerekli girişimlerde bulunmuştur. Yapılan çalışmalar başlıklar halinde bilgilerinize sunulmuştur.
  
A) Kurumlara Verilen Görüş Yazıları

1-Yataklı Tedavi Kurumları İşletme Yönetmeliğinde yenilenen Başhekim maddesinde
özel dal hastanelerine özel dal hastane klinik şeflerinin başhekim olabilmesi
koşulunun kaldırıldığının görülmesi üzerine; TC Sağlık Bakanlığı ve TTB'ye görüş
yazısı yazılarak özel dal hastanelerine aynı branştan başhekim atamanın bilimsel
gerekliliği anlatılmıştır.

Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI