2001 - 2003 Raporları

  • 2001 - 2003 DERNEK ÇALIŞMA RAPORU
  • 29 Mart 2003 tarihinde Ankara'da yapılan genel kurul toplantısında görüşülmüş ve onaylanmıştır.



   Fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzman hekimlerini bir çatı altında toplamak diğer dernekler ile iletişim kurarak branşımızla ilgili problemleri çözmek ve özlük haklarımızı korumak amaçlarıyla kurulan derneğimizin 4.olağan genel kurulu mart 2001 tarihinde yapılmıştır.



   Genel kurul toplantısında tüzüğümüzde yer alan dernek merkezi adresi üzerinde değişiklik yapılması önerilerek oya sunulmuş ve oy birliği ile ön görülen yeni adres benimsenmiştir.

 

   Yeni yönetim kurulumuza Dr. Tansu Arasıl, Dr. Oktay Arpacıoğlu, Dr. Ayşe Küçükdeveci, Dr. Safiye Tuncer Dr. Füsun Köseoğlu, Dr. Ferda Aydoğdu seçilmişlerdir.



  XVIII. Ulusal kongresinde derneğimiz bir masa açarak çalışmalarımızı ftr hekimlerine duyurmuş ve anket formlarıyla beklentiler öğrenilmeye çalışılmıştır. Kongre sırasında başlayan ve sonraki günlerde devam eden kayıtlarla üye sayımız 476 olmuştur.

 

Test

Form Gönderimi

Tamam

Branşımız ve Derneğimiz ile ilgili haberler ve duyuruların detaylarına ulaşmak için tıklayınız

DAHA FAZLASI